Wij zijn een bedrijf gericht op mensen die in groepen werken en we bieden passende oplossingen.

Goldberg Research and Consultancy is gespecialiseerd in organisatieverandering. Onze focus is op mensen die in groepen werken. Omdat mensen verschillende dingen belangrijk vinden, wordt het lastig als grote veranderingen plaatsvinden. Snelle beslissingen worden genomen. Niet iedereen is het met elkaar eens. En de samenwerking verloopt stroef.

Door middel van actieonderzoek - voortdurend analyseren en positive veranderingen inzetten - ontdekken wij obstakels en vinden we passende oplossingen voor de organisatie. We luisteren naar medewerkers om de dagelijkse routine op de werkvloer te begrijpen. Rekening houdend met alle lagen van de organisatie komen we tot een advies. Tegelijkertijd versterken en activeren we medewerkers en we realiseren samen verbeteringen.

Onze Diensten

Cultuur Scan

Wat is kenmerkend voor de cultuur van het bedrijf? Wat vinden medewerkers belangrijk en hoe gedragen zij zich? Hoe worden de doelen en resultaten van het bedrijf hierdoor beïnvloed? Een cultuurscan geeft u nieuwe inzichten in de identiteit van uw organisatie.

Me­de­wer­kers­tevreden­heid

Hoe vinden medewerkers het om voor u te werken? Hoe kijken zij aan tegen het leiderschap, de communicatie en hun carrière mogelijkheden? Wat kunnen zij bijdragen aan de organisatie? Medewerkerstevredenheid­son­der­zoe­ken worden vaak gedaan door het invullen van standaard formulieren. Wij meten medewerkerstevredenheid door een open gesprek met mensen te voeren over hun werkervaringen. Wij laten ze uitleggen hoe zij tegen de werkgevers – medewerker relatie aankijken en waarom. Op deze manier krijgt u een helder inzicht in het welzijn van uw bedrijf.

Standaardisatie Audit

Het is niet eenvoudig om werkwijzen te standaardiseren, zelfs met gebruik van populaire modellen zoals BPR (Business Process Reengineering) en ISO 9001. Wij gaan na welke vaste werkwijzen mensen hanteren, door te kijken naar de onderliggende dynamieken. Zijn processen op elkaar afgestemd? Zo niet, hoe komt dat? En hoe kunnen we de resultaten van de medewerkers verbeteren? Wij komen met oplossingen op maat die de kwaliteit en effectiviteit van uw bedrijf vergroten.

Tussenevaluaties

Mensen kunnen afgeleid worden van een project in de hectiek van het werk. Wij evalueren een project aan de hand van de resultaten die u in eerste instantie had beoogd. Worden de doelen behaald en op welke manier? Hoe werken mensen samen? Wat zijn ‘best practices’ en wat zijn de knelpunten? Samen met u stroomlijnen we de projectdoelen, prioriteren we activiteiten en ondersteunen wij bij het doorvoeren van verbeteringen.

Reorganisatie

Inkrimping. Bezuinigingen. Fusies en acquisities. Herstructureren. En nog veel meer veranderingen beïnvloeden hoe mensen in alle lagen van de organisatie werken en wat ze gewend zijn. Er ontstaan nieuwe uitdagingen voor het bedrijf zoals: weerstand, machtsspel en verdeeldheid. Wij sluiten aan bij de waarden van medewerkers en activeren iedereen bij het veranderingsproces. Samen creëren we de nieuwe situatie, waardoor de veranderingen in de organisatie soepeler verlopen.

Detachering Verander­man­age­ment

Als change consultant helpen wij u tijdens de opdracht bij het vinden van passende oplossingen voor de organisatie. Wij vervullen de rol van verandermanager bij projecten, tijdens verlof van een medewerker of voor een specifieke opdracht. Wij werken niet met organisatie modellen en we vertellen u niet hoe u de zaak moet runnen. Door te luisteren naar medewerkers op alle niveaus en volledig te participeren in de organisatie, komen we samen tot duurzame oplossingen.

Let's Work Together!

Opdrachten

Onze klanten zijn onder meer: Gemeente Amsterdam, Gemeente Uithoorn, Gemeente Woudenberg, Veiligheidshuis Utrecht, Shell Gas Benelux.